Det blir allt vanligare att svenskar köper husdjur, speciellt hundar. Det har även blivit vanligare att man köper hundar från andra hundmarknader än Sverige. Denna förändring syns mest i de övriga nordiska länderna, men främst i Norge och Danmark. Anledningen är att det finns fler raser att välja bland och det att det är billigare att köpa hund i till exempel Norge. Att börja med att googla ”husdyr” kan vara en bra start. Men att köpa hund är inte så lätt. Det går inte att bara utifrån utseendet, välja hund. Man måste ta reda på något om hundens karaktärsdrag.

Man måste bestämma om man vill ha en jakthund, eller en hund som ska tävla i lydnad eller tävla i något annat. Tänk på att hunden ska räknas som en familjemedlem. Om man inte tycker om att vara ute och gå så mycket, så bör man inte välja en hund som kräver det. Det är viktigt att ta reda på så mycket man kan om hundens egenskaper som möjligt innan man köper den. Alla raser har sina kännetecken och det finns både bra och dåliga egenskaper hos dem. Den som tänker köpa hund bör också tänka på om det ska vara en renrasig eller blandrasig hund.