Allt fler tar idag jägarexamen för att kunna bege sig ut i Sveriges skogar och jaga vilt, dock är medelåldern på dessa hög. Det blir även allt mer populärt att jaga tillsammans med sin hund.

En av förklaringarna till att allt fler människor blir intresserade av att jaga är att det helt enkelt är inne med jakt och klimatsmart kött som vilt. För att jaga med hund i skogar och marker är det viktigt att förstå skillnaden mellan att nyttja och förbruka skogens resurser. Att vara intresserad av och bry sig om jaktens funktion är avgörande för dess framtid.

Film från jakten kan locka yngre jägare

Som jägare kan man föreviga det man gör genom att filma och försöka fånga speciella jakttillfällen. Ett sätt att göra detta är att införskaffa en hundkamera hos Fähallen Jakt, detta ger en häftig känsla och perspektiv till jaktfilmen. Även om intresset för jakt blir större och större, så blir de yngre jägarna allt färre enligt Svensk Jakt, genomsnittsåldern har stigit och de flesta går snart i pension. Det har längre spekulerats kring hur trenden skulle kunna vända, men frågan sig är svår. Det beror på att yngre människor i allt större utsträckning har sina intressen kopplade till det digitala samhället och statsmiljöer, inte djur och natur. I och med Instagrams framfart och deras uppdaterade funktion som gör det möjligt att ladda upp filmklipp, skulle trenden kunna vända. Om jaktintresserad delar häftiga filmer på appen kan det också bli lättare att få unga människor att intressera sig mer för jakt med sin hund.

Ansvar och regler

Jatkfilmer på Instagram och andra sociala medier kan locka fler att överhuvudtaget bli hundägare och i sin tur jaga med sina djur. Detta ställer krav på kunskaper om hundskötsel och djurskyddsregler som gäller i Sverige. Det är bland annat viktigt att hunden får social stimuli genom att träffa andra hundar och människor, får leka och vara ute mycket i naturen, där jakt kommer in som ett bra alternativ. Hunden ska även vara tränad för att vistas i naturen och agera som ett hjälpmedel under jakten utan att störa eller förstöra för natur eller djurliv. Sist men inte minst, det är hundägaren som ansvarar för vad hunden gör, se därför till att hunden mår bra och fungerar i miljöer som den vistas i.