Livet som husse eller matte

Livet som husse eller matte

Av djuren kan vi lära oss mycket

Djur är raka i sin kommunikation vilket är en av anledningarna till att det är så pass många människor som verkligen uppskattar sällskapet av ett husdjur. Samtidigt har de ett behov av att bli omhändertagna. Barn kan lära sig mycket av att umgås och själva få ta hand om djur, […]

Livet som husse eller matte

Schäferns nya sinnelag

Hundrasen schäfer är mycket användbar, och har genom åren tjänst gjort som bland annat vakthund och fårhund. Vid början av 1900-talet gjorde schäfern sin debut som polishund, och under första världs kriget utförde schäfer hundar flera viktiga uppdrag. Tyvärr blev de här mer ”aggressiva” användningsområdena de som kom att dominera […]