Djur är raka i sin kommunikation vilket är en av anledningarna till att det är så pass många människor som verkligen uppskattar sällskapet av ett husdjur. Samtidigt har de ett behov av att bli omhändertagna. Barn kan lära sig mycket av att umgås och själva få ta hand om djur, så länge det skär på ett säkert sätt för både barnet och djuret. Tack vare att som barn få växa upp med ett husdjur som exempelvis en hund lär sig barnen snabbt att visa empati mot andra levande varelser och att behandla andra på ett respektfullt sätt. På många sätt delar barnen kommunikationen med djuren vilket troligtvis gör att barn trivs väldigt bra med djur. Från de vuxnas sida kan en översyn behövas så att varken barnen, som ibland kan handla obetänksamt eller vilja testa gränser, eller husdjuret gör någon illa.

Alla kan under sin uppväxt behöva träna på att visa omtanke och hjälpa andra, vilket man automatiskt och naturligt får träna på snabbare när man växer upp i en familj där det finns husdjur. Från husdjur som katter och hundar får man troligtvis ett mer ömsesidigt utbyte och en respons på att det finns kärlek från bägge hållen, men de allra flesta typer av djur är egentligen bra träning när det gäller alla de saker som barn kan lära sig genom att ta hand om ett husdjur.